Organiseren

inEXTENSO Groep organiseert

  • Analyse van een maatschappelijk vastgoed vraagstuk.

  • Verbinden van partijen in het maatschappelijk veld in relatie tot een vastgoed vraagstuk.

  • Zoeken en adviseren naar invulling van het gebruik van bestaand vastgoed (haalbaarheidsstudie).

  • Maken van een programma van eisen ten behoeve van herbestemming of nieuwbouw.

  • Proces- en projectmanagement van schetsontwerp tot oplevering.

  • Sluiten van huurcontracten, koopcontracten en samenwerkingsovereenkomsten.

  • Verzorgen van de integrale technische uitwerking van vastgoedprojecten.

  • Opzetten en leiden van het marketing proces ten behoeve van verhuur en verkoop van woningen of commerciële ruimten.

  • Technisch en commercieel beheer van uw vastgoed.