Transformatie en herbestemming

Quickscan

Stap 1 - intake
Tijdens de intake wordt uw programma van eisen en budget in kaart gebracht. In overleg met u bekijken we welke doelgroep bediend kan worden met uw pand. Als dit al grotendeels bekend is, kunnen we snel naar de volgende stap schakelen.

Stap 2 - technische haalbaarheid
Onze ervaring met transformatieprojecten leert ons dat het proces afwijkt van nieuwbouw. We beginnen met een bestaand pand waarvan de kwaliteit, profielen en afmetingen nog deels onbekend is. Ook de locatie is een factor die veel invloed heeft op de haalbaarheid van het plan. Daarnaast voeren wij een inspectie uit of het casco in een goede staat is en of er bouwkundige onderdelen zijn welke mogelijk hergebruikt kunnen worden. Dit geeft duidelijke kaders en randvoorwaarden aan de ontwerper/architect. Na afronding van de toetsing op technische haalbaarheid krijgt u een advies in welke mate uw pand technisch geschikt is voor transformatie.

Stap 3 - structuur ontwerp
Technisch gezien is uw pand nu geschikt om te transformeren. Aan de hand van de mogelijkheden van het casco en het programma van eisen wordt door Adams een structuur ontwerp gemaakt. Hiermee zijn globaal zowel de baten als de benodigde investering te bepalen zodat een eerste financiële haalbaarheidstoets uitgevoerd kan worden. Een architect of stedenbouwkundige is op dit moment nog niet nodig, die worden pas ingeschakeld als blijkt dat het plan financieel haalbaar is.

Stap 4 - financiële haalbaarheid
Doordat in kaart gebracht is welke globale bouwkundige, constructieve en installatietechnische aanpassingen noodzakelijk zijn, kan door onze kostendeskundige een benodigde investering bepaald worden. Daarnaast onderzoeken wij samen met u met welke financiële investering het meest optimale resultaat gehaald kan worden met betrekking tot baten en uw programma van eisen. Hiervoor zetten wij de kosten van de verschillende varianten af tegen een exploitatie. Hierbij wordt het ontwerp, met name de indeling, geoptimaliseerd voor het puntensysteem voor de huurprijs of verkoop. Na het bepalen van de initiële haalbaarheid kunnen alternatieven beschouwd worden en de uitwerking daarvan op de baten. Door dit proces te herhalen, komen we tot een optimaal resultaat