Transformatie autogarage naar supermarkt Jumbo te Eindhoven

Waar eens Amerikaanse bolides stonden te blinken, rijden nu winkelwagentjes af en aan. Auto Keizer in Eindhoven is in ‘no time’ veranderd in een prachtige supermarkt. In een zeer korte periode is op het pand aan de Boutenslaan een totaal renovatieconcept losgelaten. Het komt erop neer dat nagenoeg alleen de huidige staalconstructie gehandhaafd is en dat het gehele pand voorzien is van nieuwe gevels, vloeren en een dak. Zo is het gebouw weer helemaal bij de tijd.

Na een summier haalbaarheidsonderzoek eind 2011 heeft KlokBouw de knoop doorgehakt. In februari 2012 is de staalconstructie in een zeer kort tijdsbestek door Adams Bouwadviesbureau ingemeten en doorgerekend. Tegelijkertijd is KlokBouw begonnen met het grondig strippen van het gebouw. Hierbij kwamen wel wat verrassingen naar voren, maar deze zijn allen ad hoc opgelost. Om aan de eisen van de supermarkt te kunnen voldoen, is de gehele begane grond opnieuw aangebracht. Door de vele verbouwingen van de autogarage in de afgelopen jaren, is de structuur van het pand verloren gegaan. Hierbij eveneens alle stabiliteitsvoorzieningen. Deze stonden klaarblijkelijk veelvuldig ‘in de weg’ en zijn zonder pardon verwijderd. Theoretisch had het gebouw al lang niet meer overeind mogen staan, maar gelukkig blijkt dit in de praktijk wel anders te zijn. Het bestaande sheddak is vervangen door een platdak van SAB-platen met een isolatiepakket. De staalconstructie is volledig opnieuw uitgekruisd en verbindingen verzwaard. Alle onderdelen zijn getoetst op de nieuwe functie en huidige normen.

Eind mei 2012 was de gehele transformatie gereed en kon de supermarkt beginnen met de verdere aankleding en inrichting. In augustus is het pand uiteindelijk in gebruik genomen door Jumbo Supermarkten. Op de begane grond zit nu een winkelruimte met een bruto vloeroppervlakte van circa 2.000 m². De verdiepingen zullen door Jumbo worden gebruikt voor een regionaal opleidingscentrum. 

 

Voor meer informatie >>>