Transformatie kantoorpand a/d Rijswijkstraat te Amsterdam

Het bestaande kantoorpand aan de Rijswijkstraat 175 te Amsterdam is afkomstig uit 1966 en is op dit moment slechts gedeeltelijk verhuurd. De huur van de gebruikers is opgezegd en het pand komt daarmee binnenkort leeg te staan. De nieuwe eigenaar heeft plannen om het gebouw te transformeren naar woonruimten voor studenten. Onze opdrachtgever wil hiermee inspelen op het tekort aan studentenhuisvesting in Amsterdam.

 

Voor een succesvolle transformatie moet er gekeken worden naar diverse onderdelen: het uiterlijk (de schil), de functionaliteit van het gebouw en de huidige regelgeving. Ook is de bestaande constructie van enorm belang. Deze bepaalt de mogelijkheden van nieuwe indeling en bouwkundige opbouw. De situering van verticale steigpunten (installaties) bijvoorbeeld wordt gedicteerd door de plattegrond van de constructie. Gezien de huidige situatie is hier gekozen om het bestaande casco volledig te handhaven met een gedeelte van de gevel en de rest helemaal te strippen en te herindelen.

 

Het pand bestaat uit elf verdiepingen, een grote kelder welke nu fungeert als installatieruimte en op het dak is nog een opbouw voor wederom installaties aanwezig. Het streven is om hier ongeveer 230 studentenunits te realiseren. Deze units worden zelfstandige wooneenheden. Ze krijgen daarmee allemaal een eigen keuken en doucheruimte.

 

De kelder wordt gebruikt voor een fietsenstalling met bergingen die van buitenaf direct bereikbaar is via een grote prefab betontrap. Om dit te realiseren moeten alle huidige installaties uit de kelder verwijderd worden. Deze worden opgedeeld en teruggeplaatst op meerdere locaties. Hierdoor wordt er maximaal gebruik gemaakt van de ruimte binnen het pand.

 

In het nieuwe bouwbesluit worden er zeer lage eisen gesteld aan een transformatie qua wooncomfort en eisen. Als voorbeeld voldoet voor een studentenunit, conform het bouwbesluit, een raam van slechts een halve vierkante meter. Het bouwbesluit geeft hiermee sobere minimale eis waarbij een duidelijk ondergrens bepaald wordt en de keus bij de ontwikkelaar gelegd wordt om hier mogelijk meer in te doen. Het is dan ook de kunst om de juiste afwegingen te maken tussen wat ‘moet’ en wat je als ontwikkelaar/eigenaar ‘wilt’ doen binnen de financiële mogelijkheden. Het belang om een leefsituatie te creëren die behaaglijk en aantrekkelijk is voor de toekomstige gebruikers, is natuurlijk een pré en maakt de verhuurbaarheid een stuk hoger.

inExtenso verzorgt de gehele bouwkundige en constructieve uitwerking.

 

Voor meer informatie >>>